Skautský chlapecký oddíl Sosna ze Záp

Naleznete zde základní informace o našem (Vašem) skautském oddíle.

Výpravy a Akce

19.12.2007

Vánoční besídka

Vánoční besídka střediska Zápy

 19.12. od 19:00 v nové klubovně ve škole

Kluci mají sraz ve škole už v 18:00!
Báječná představení družin obou zápských oddílů!

Tak, jako minulý rok, po scénkách, které si děti připravily, zakončíme besídku pouštěním svíček po vodě a koledami. Nejen rodiče, ale i všechno ostatní příbuzenstvo našich sluníček, světlušek, vlčat, skautek i roverského dorostu je srdečně zváno.
Žádné komentáře
 
Za případné chyby či nedostatky se omlouvám, vedoucí oddílu.